Institut Educació Secundària El Caminàs
   PROFESSORAT    CASTELLANO
Orientació
Presentació
Professorat
L’Orientació Educativa és una eina de suport a l'acció educativa que es desenvolupa als centres educatius, intervenint i proporcionant assessorament en els àmbits acadèmic, emocional, de relació social, d'estratègies d'aprenentatge, i d’orientació acadèmica i vocacional, entre altres. La nostra activitat es dirigeix tant als docents com als alumnes i a les famílies.

El Departament d'Orientació de l'IES El Caminàs està conformat per dos Orientadores Educatives, tres mestres de Pedagogia Terapèutica, dues mestres d'Audició i Llenguatge i altre personal adscrit.
Entre les nostres funcions es troben les següents:

  1. Elaborar propostes d’organització de l'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el pla d'acció tutorial, i contribuir al desenvolupament d'aquests plans.
  2. Coordinar l'orientació educativa, psicopedagògica i professional de l'alumnat, especialment en els canvis de cicle o etapa, i participar en l'elaboració del consell orientador.
  3. Col·laborar amb el professorat en la prevenció i detecció de problemes d'aprenentatge, i en la planificació i realització d'activitats educatives i adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat que presente aquests problemes.
  4. Realitzar l'avaluació psicopedagògica dels alumnes proposats i participar en la coordinació de la resposta educativa.
  5. Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
  6. Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament.
 
Així, la nostra activitat es vertebra en 5 eixos principals: el recolzament dels processos d'ensenyament i aprenentatge, l'atenció a la diversitat, l'acció tutorial, l'orientació acadèmica i professional, i l'impuls al perfeccionament professional dels docents.

Visita el nostre blog a: http://www.elorienta.com/caminas/
Visita el nostre blog contra el bullying a: stopbullyingcaminas
ENLLAÇOS
D'INTERÉS
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL CAMINÀS.
C/ Pintor Soler Blasco, 3. Castelló de la Plana 12003
Tel. 964738995 | Mail : 12004217@gva.es
Aceptar
En aquesta web fem servir cookies pròpies i de tercers per proporcionar-te el nostre millor servei. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. més informació aquí