Institut Educació Secundària El Caminàs
   PROFESORADO    VALENCIÀ
CALENDARIO INICIO DE CURSO ESO, BACHILLERATO, FP

CALENDARI D'INICI DE CURS

ESO

PRESENTACIÓ ESO
DILLUNS 12/09/2022
 • 1r ESOA : 9:00-9:30                                                        
 • 1r ESOB: 9:30-10:00                                                 
 • 1r ESOC:10:00-10:30                                            
 • AULA CIL: 10:00                                       
 • 1r ESOD:10:30-11:00                                           
 • 2n ESOA: 11:00-11:30
 • 2n ESOB: 11:30-12:00
 • 2n ESOC:12:00-12:30
 • 2n ESOPAC:12:00-12:30
 • 2n ESOD:12:30-13:00


 • 3r ESOA: 9:00-9:30                                                          
 • 3r ESOB: 9:30-10:00                                                        
 • 3r ESOC: 10:00-10:30                                                     
 • 3r ESOD:  10:30-11:00                                                    
 • 3r PMAR: 11:00-11:30     
 • 4t ESOA: 11:30-12:00
 • 4t REFORÇ: 12:00-12:30
 • 4t ESOB: 12:30-13:00
 • 4t ESOC: 13:00-13:30
  
INICI DE CLASSES ESO:
DIMARTS 13/09/2022 a les 8:00

BATXILLERAT

 • Presentació:
 • DILLUNS 12/09/2022 A LES 13:00
INICI DE CLASSES BATXILLERAT:
DIMARTS 13/09/2022 a les 8:00

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FP BÀSICA

 • Presentació :
 • 1r FPB DILLUNS 12/09/2022 A LES 13:00
 • 2n FPB DILLUNS 12/09/2022 A LES 13:00
INICI DE CLASSES FP BÀSICA:
DIMARTS 13/09/2021 a les 8:00

FP GRAU MITG I SUPERIOR

DIÜRN

Presentación:
El alumnado de los grados Medio y Superior de la familia de Cerámica, la presentación la realizaran en el  edificio de Labora (Servef), donde cursaran los ciclos durante el curso 2022_2023. El resto de alumnos de GM y GS realizaran la presentación en el IES EL Caminàs.

 • DILLUNS 12/09/2022 a las 10:00h ( Grupos de PRIMER,Grado  Medio y Superior) 
 • DILLUNS 12/09/2022 a las 12:00h ( Grupos de SEGON,Grado  Medio y Superior).

VESPERTÍ

Presentació:

 • DILLUNS 12/09/2022 a las 17:00h ( Grups de PRIMER I SEGON,Grau Mitg i Superior)
DIÜRN:
INICIO DE CLASES:
dimarts 13/09/2022 a las 8:00h
VESPERTí:
INICI DE CLASSES:
dimarts 13/09/2022 a las 15:00h

FP SEMIPRESENCIAL


AQUÍ PODÉIS DESCARGAROS EL DOCUMENTO INFORMATIVO PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA AULES (CICLOS DE INFORMÁTICA).  en preparación

AQUÍ PODÉIS DESCARGAROS EL DOCUMENTO INFORMATIVO PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA AULES (CICLOS DE ADMINISTRACIÓN). DESCARGAR

Ciclos de Administración y Finanzas:

DILLUNS 12 de Setembre:

- A les 18 hores. Soles alumnat amb dificultats d'accéss, dubtes, i resolució de problemes amb la plataforma aules: Taller 3 d'administratiu. Descarregar fulla d'instruccions i provar en casa l'accés, canvi contrasenya, i activació correu corporatiu.
 
- A les 19 hores. Presentació de curs i explicació de mòduls pel professorat. 1CFSD taller 3 administratiu, 2CFSD taller 1 d'administratiu i 2CFSE Taller 2 d'administratiu.

Ciclos de Informática:

Documento con información de las reuniones de presentación de los ciclos semipresenciales de la familia de informática. en preparación
Les reunions d’inici de curs seran el dia 12/09 de vesprada, al centre. Les classes comencen al dia següent.
Si comences els teus estudis en esta modalitat, és important que assistisques. En esta reunió coneixeràs als teus professors del curs, t’explicarem com funcionen els ensenyaments semipresencial i com accedir a la plataforma online que utilitzarem. També podràs plantejar els teus dubtes.
Si algú no pot assistir, uns dies més endavant cada tutor convocarà una segona reunió per solucionar dubtes, però has de tindre en compte que el curs ja haurà començat.
Cada grup es reunirà en el seu tutor en el següent horari. Els grups de primer i segon començaran junts la reunió per tractar temes comuns i després es separaran per nivells
PRIMERS   LLOC TUTORA/TUTOR
18h Primer SMX Aula 204 Eva Labernia
eva.labernia@ieselcaminas.org
19h Primer ASIX Aula d'Idiomes Maria Barberà
maria.barbera@ieselcaminas.org
20h Primer DAM/DAW Aula 204 Javier Soto
javier.soto@ieselcaminas.org
SEGONS      
18h Segon SMX Aula 204 Begoña Almela
begonya.almela@ieselcaminas.org
19h Segon ASIX Aula d'Idiomes Xavier Tárrega
xavier.tarrega@ieselcaminas.org
20h Segon DAW Aula 204 Matilde GImeno
mati.gimeno@ieselcaminas.org
20h Segon DAM Aula 204 Alicia Salvador
alicia.salvador@ieselcaminas.org

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Pendientes de concretar fecha de reunión inicial y  de inicio para los cursos de esecialización de:
 • Ciberseguridad
 • IA y BigData.
ENLACES
DE INTERÉS
INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL CAMINÀS.
C/ Pintor Soler Blasco, 3. Castelló de la Plana 12003
Tel. 964738995 | Mail : 12004217@edu.gva.es
Aceptar
En esta web usamos cookies propias y de terceros para proporcionarte nuestro mejor servicio. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Más información aquí